Zasuwy burzowe przystosowane są do montażu na poziomych odcinkach rurociągów w studzienkach kanalizacyjnych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Stanowią zabezpieczenie przeciwzalewowe – chronią budynek przed zalaniem na skutek cofnięcia się wód deszczowych w kanalizacji. Zasuwy burzowe działają automatycznie, umożliwiając swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASUW BURZOWYCH:

 •  Zminimalizowane ryzyko wtargnięcia gryzoni:
  Klapy przeciwzalewowe ze stali nierdzewnej – bez dodatkowej
  dopłaty we wszystkich zasuwach burzowych
 • Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami:
  W przypadku nieużywania instalacji sanitarnej, podczas dłuższych
  wyjazdów, kiedy zachodzi ryzyko wyschnięcia syfonów urządzeń sanitarnych
 • Gwarancja bezpieczeństwa:
  Zasuwy burzowe to w pełni przetestowane produkty pod kątem
  bezpieczeństwa – spełniają normę PN EN 13564
 • Stabilność temperaturowa, obojętność chemiczna:
  Zasuwa burzowa DUO PROTECT jest wykonana z wysokiej jakości
  tworzywa ABS, co gwarantuje odporność na zmiany temperatury, także obojętność
  na wiele substancji chemicznych zawartych w ściekach

Zasuwy burzowe jednoklapowe

System jednoklapowy zapobiega przepływom zwrotnym. Przeznaczony jest do odprowadzania ścieków szarych. Posiada blokadę zwrotną- zamykaną ręcznie- szczególnie przydatną w trakcie dłuższych wyjazdów.

Zasuwy burzowe     Zasuwy burzowe

     Naturalny przepływ wody deszczowej                             Przepływ zwrotny tzw.”cofka”

Zasuwy burzowe dwuklapowe

Zasuwy dwuklapowe wyposażone są w dwa mechnizmy automatycznego zamknięcia i jeden mechanizm awaryjnego (ręcznego) zamknięcia.

W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego zasuwa burzowa automatycznie blokuje przepływ przez pierwszą klapę. W przypadku, gdy pierwsza klapa nie zostanie domnikęta (nagromadzenie nieczystości mogą zablokować klapę lub uszczelka ulegnie uszkodzeniu), druga klapa automatycznie blokuje przepływ. Po usunięciu przepływu zwrotnego, tzw. “cofki” zostaje automatycznie przywrócony normalny przepływ ścieków.

Zasuwy burzowe  Zasuwy burzowe

       Swobodny przepływ                                                             Zablokowana klapa – podwójna                                                                                                                                     ochrona przed “cofką”

Podgląd Nazwa
fi
Numer Ilość Cena
Zasuwa burzowa jednoklapowa
Zasuwa burzowa jednoklapowa
110
PL6005.9110 123,00
Zasuwa burzowa jednoklapowa
Zasuwa burzowa jednoklapowa
160
PL6005.9160 172,20
Zasuwa burzowa jednoklapowa
Zasuwa burzowa jednoklapowa
200
PL6005.9199 553,50
Zasuwa burzowa dwuklapowa
Zasuwa burzowa dwuklapowa
110
PL6005.9211 184,50
Zasuwa burzowa dwuklapowa
Zasuwa burzowa dwuklapowa
160
PL6005.9216 492,00
Zasuwa burzowa dwuklapowa
Zasuwa burzowa dwuklapowa
200
PL6005.9220 615,00