Zasuwy burzowe

W ofercie podsiadamy zasuwy burzowe jednoklapowe oraz zasuwy dwuklapowe z systemem Duo Protect, zapewniającym podwójną ochronę dzięki dwóm automatycznie zamykającym się klapom zabezpieczającym.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Zasuwy burzowe przystosowane są do montażu na poziomych odcinkach rurociągów w studzienkach kanalizacyjnych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Stanowią zabezpieczenie przeciwzalewowe – chronią budynek przed zalaniem na skutek cofnięcia się wód deszczowych w kanalizacji. Zasuwy burzowe działają automatycznie, umożliwiając swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASUW BURZOWYCH:

 •  Zminimalizowane ryzyko wtargnięcia gryzoni:
  Klapy przeciwzalewowe ze stali nierdzewnej – bez dodatkowej
  dopłaty we wszystkich zasuwach burzowych
 • Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami:
  W przypadku nieużywania instalacji sanitarnej, podczas dłuższych
  wyjazdów, kiedy zachodzi ryzyko wyschnięcia syfonów urządzeń sanitarnych
 • Gwarancja bezpieczeństwa:
  Zasuwy burzowe to w pełni przetestowane produkty pod kątem
  bezpieczeństwa – spełniają normę PN EN 13564
 • Stabilność temperaturowa, obojętność chemiczna:
  Zasuwa burzowa DUO PROTECT jest wykonana z wysokiej jakości
  tworzywa ABS, co gwarantuje odporność na zmiany temperatury, także obojętność
  na wiele substancji chemicznych zawartych w ściekach

 

Zasuwy burzowe jednoklapowe

System jednoklapowy zapobiega przepływom zwrotnym. Przeznaczony jest do odprowadzania ścieków szarych. Posiada blokadę zwrotną- zamykaną ręcznie- szczególnie przydatną w trakcie dłuższych wyjazdów.

Zasuwy burzowe     

Naturalny przepływ wody deszczowej

Zasuwy burzowe

 Przepływ zwrotny tzw.”cofka”

Zasuwy burzowe dwuklapowe

Zasuwy dwuklapowe wyposażone są w dwa mechnizmy automatycznego zamknięcia i jeden mechanizm awaryjnego (ręcznego) zamknięcia.

W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego zasuwa burzowa automatycznie blokuje przepływ przez pierwszą klapę. W przypadku, gdy pierwsza klapa nie zostanie domnikęta (nagromadzenie nieczystości mogą zablokować klapę lub uszczelka ulegnie uszkodzeniu), druga klapa automatycznie blokuje przepływ. Po usunięciu przepływu zwrotnego, tzw. „cofki” zostaje automatycznie przywrócony normalny przepływ ścieków.

Zasuwy burzowe  

Swobodny przepływ

Zasuwy burzowe

 Zablokowana klapa – podwójna                                                   ochrona przed „cofką”