Studzienki

Oferta Scala Plastics obejmuje różne produkty, które służą do odprowadzania wody deszczowej. Poza odwodnieniami liniowymi są to między innymi studzienki rewizyjne. Studzienki służą do zbierania i odprowadzania wody deszczowej wokół budynku. Studzienki rewizyjne pozwalają kontrolować instalację, wykonywać naprawy i regulacje.

Wyświetlanie 1–12 z 19 wyników

Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne to bardzo funkcjonalne produkty. Mogą zostać pozbawione dna, co pozwala na modułową budowę zbiornika na dowolną głębokość. Studzienki rewizyjne można dla zabezpieczenia przykryć pokrywami lub kratkami – również dostępnymi w naszej ofercie – po których mogą jeździć pojazdy osobowe.

W ofercie Scala Plastics występują 4 rozmiary studzienek uniwersalnych:

  • 200×200,
  • 300×300,
  • 400×400.
  • 550×550

 

Na ścianach studzienek znajdują się pierścienie średnic rur kanalizacyjnych, które w zależności od planowanego zastosowania można wyciąć. Do studzienek pasują rury o średnicy od 50 do 320 mm.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne to bardzo ważne elementy każdego systemu kanalizacji i wentylacji oraz innych instalacji. Dzięki nim można przeprowadzić kontrolę rurociągu oraz dokonać niezbędnych napraw i regulacji. Studzienki rewizyjne stosuje się zwykle w potencjalnie trudnych odcinkach instalacji, takich jak miejsca krzyżowania się lub rozgałęziania przewodów, jak również w punktach montażu dodatkowego oprzyrządowania. Z uwagi na specyfikację i funkcję, którą pełnią, dzieli się je na włazowe, niewłazowe, przelotowe i połączeniowe.

Wpusty podłogowe

Asortyment Scala Plastics obejmuje również  wpusty podłogowe z wyjściem pionowym i poziomym. Można je stosować zamiast brodzików, by odprowadzać wodę w łazienkach czy basenach.

Montaż studzienek

Montaż studzienek     Montaż studzienek

 • Wybierz odpowiednie studzienki i wytnij w nich otwory na żądane średnice rur kanalizacyjnych.
 • Wykonaj otwór, w którym będzie umieszczona studzienka.
 • Do otworu wlej beton klasy B125 o grubości 8-10 cm.
 • Włóż studzienkę do otworu i podłącz rury kanalizacyjne.
 • W razie potrzeby zamocuj wstawkę syfonową lub studzienkę z wyciętym dnem.
 • Studzienkę oblej dookoła betonem, tak aby jego grubość wynosiła 8-10 cm.
 • Załóż pokrywę lub kratkę.