Poznaj najważniejsze elementy składające się na systemy rynnowe

Z jakich elementów składają się systemy rynnowe?

09/05/2023 Blog
rynna dachu

Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek budynek bez rynien. Gdyby nie one, woda deszczowa spływałaby bezpośrednio po ścianach, tworząc nieestetyczne zacieki i narażając obiekt na wilgoć. Choć może się wydawać, że systemy rynnowe składają się z rynien i rur spustowych, w rzeczywistości w ich skład wchodzi znacznie więcej elementów.

Podstawowe elementy systemów rynnowych

Do podstawowych elementów systemów rynnowych należą oczywiście rynny. To profile o otwartym przekroju, najczęściej półokrągłe, biegnące wzdłuż krawędzi dachu. Ich zadaniem jest odbiór wody opadowej i przekierowanie jej do rur spustowych – drugiego niezbędnego elementu systemu rynnowego. To pionowe rury mocowane do ściany za pomocą specjalnych obejm. Zakańcza się je wylewkami. Rynny z rurami spustowymi łączą odpływy rynnowe. Wyróżnia się odpływy przelotowe i końcowe.

Do modyfikacji kierunku rury spustowej służą łączniki, takie jak kolana, trójniki, redukcje i mufy. Pozwalają one dopasować poszczególne elementy systemu rynnowego do kształtu połaci dachowej i okapów. Łączniki wykorzystuje się także do łączenia rynien w linii prostej. Do łączenia elementów w narożach stosuje się z kolei narożniki. Oprócz wspomnianych wcześniej obejm systemy rynnowe ocynkowane i PVC obejmują także inne elementy mocujące: haki, pełniące przede wszystkim funkcję wspornika rynny, oraz rynajzy.

Dodatkowe elementy systemów rynnowych

Oprócz opisanych powyżej elementów podstawowych w skład systemów rynnowych mogą wchodzić także dodatkowe komponenty. Można wśród nich wyróżnić dekle (denka), czyli zaślepki zapobiegające wylewaniu się wody z rynny, oraz sitka, które zatrzymują zanieczyszczenia, zapewniając drożność rur spustowych. Przydatna jest także rewizja, ułatwiająca czyszczenie i przegląd rury spustowej. Ponadto zamiast tradycyjnych rur spustowych można zastosować inne elementy, takie jak łańcuchy i rzygacze.