Wełna mineralna ze względu na swoje właściwości stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dachów skośnych.  Wełna mineralna jest materiałem niepalnym, stabilnym wymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiadają najważniejszą cechę, jest doskonałym materiałem izolacyjnym.

Wełna mineralna ze względu na swoje właściwości stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dachów skośnych.  Wełna mineralna jest materiałem niepalnym, stabilnym wymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiadają najważniejszą cechę, jest doskonałym materiałem izolacyjnym.

Zastosowanie wełny mineralnej:

Wełnę mineralną stosuje się do ocieplania prawie wszystkich elementów budynku, które wymagają izolacji (termicznej/akustycznej):
 
  •  dachów skośnych (np. poddasza użytkowe),
  •  stropodachów wentylowanych (poddasza nieużytkowe),Wełna mineralna
  •  dachów płaskich niewentylowanych,
  •  ścian zewnętrznych
  •  ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej,
  •  ścian działowych,
  •  podłóg na stropie drewnianym,
Wełna izolacyjna do poddaszy to najlepsza decyzja. Pamiętajmy, jak ważne jest właściwe ocieplenie poddasza. Przez źle zaizolowany i ocieplony dach może uciekać nawet 25% ciepła. Poza tym nieprawidłowo wykonana izolacja może spowodować zawilgocenie i zagrzybienie poddasza oraz drewnianej konstrukcji dachu.
 

Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność przegrody dachowej należy zastosować odpowiednią ilość wełny szklanej. Nowe warunki techniczne wynikające z regulacji UE zaostrzają wymagania dla izolacyjności przegród, podając równocześnie planowane zmiany w perspektywie roku 2020. Spełnienie warunków dotyczących przegród polega na przyjęciu określonych rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniających odpowiednią izolacyjność.

   Opór cieplny przegrody:
                   R = d/ λ [m2 · K/W]
   gdzie:
   d – grubość przegrody lub warstwy [m]
   λ – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody [W/m·K]
Przykładowo przy zastosowaniu ocieplenia o grubości 15 cm i współczynniku przenikalności cieplnej lambda 0,039
uzyskamy opór cieplny wełny R=3,85 [m²K/W]. (uwaga: po uwzględnieniu mostków cieplnych dachu opór całej przegrody będzie niższy)
                      R = 0,15/0,039 = 3,85 [m²K/W]
 

WENTYLACJA DACHU

Każda powierzchnia dachowa wymaga wentylacji, zarówno
w jej dolnej, jak i górnej części. Przy okapie szczeliny wentylacyjne
powinny mieć co najmniej 25mm, a przy kalenicy
powinny wynosić 5mm z obu stron kalenicy.
Brak szczeliny może spowodować skraplanie się pary wodnej
i problemy z wilgocią.
 

UKŁADANIE WEŁNY DWUWARSTWOWO

Wełna powinna być układana dwuwarstwowo tak, aby zniwelować mostki cieplne.
Pierwsza warstwa układana między krokwiami ma grubość ok. 15 cm ( w zależności od grubości krokwi). Przy czym jeśli
jest stosowana membrana paroprzepuszczalna można ułożyć taką grubość wełny jaką grubość ma krokiew. Przy pełnym deskowaniu należy bezwzględnie zachować dylatację o grubości ok. 2-5cm w zależności od długości, nachylenia i stopnia skomplikowania dachu. Należy dokładnie zmierzyć odległość między krokwiami i przyciąć wełnę tak, aby odcinki wełny były szersze o ok. 2-3 cm niż odległość między krokwiami.
Drugą warstwę należy układać w poprzek pierwszej warstwy ocieplenia. Jeśli okaże się to niezbędne, aby zwiększyć powierzchnię potrzebną do ułożenia wełny można przybić drewniane łaty do wewnętrznej strony krokwi nad danym obszarem lub obniżyć mocowanie wieszaków służących do mocowania profili metalowych do których później przykręcane będą płyty kartonowo-gipsowe (zaleca się stosowanie płyt ognioodpornych).
Ważne jest, aby „nie upychać” wełny, ponieważ może to sp owodować niepoprawną wentylację dachu.
Alternatywnym rozwiązaniemjest zastosowanie wełny o lepszym współczynniku lambda (λ), a grubości dostosowanej do wysokości krokwi.
 
Uwaga! Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ), tym lepsza wartość izolacyjności.
 

ZABEZPIECZENIE PODDASZA FOLIĄ PAROIZOLACYJNĄ

Przed przykręceniem płyt gipsowo-kartonowych należy całe ocieplane poddasze zabezpieczyć folią paroizolacyjną, tak aby wilgoć która powstaje wewnątrz pomieszczeń nie przedostawała się do wełny. Pamiętać należy, aby zastosować ciągłą warstwę paroizolacji, żeby zminimalizować ilość pary wodnej, jaka będzie przechodziła przez sufit i ściany boczne.
Aby uniknąć nieszczelności najbezpieczniej jest kleić folię na każdym łączeniu.
 
 
Podgląd Nazwa
Grubość
Jednostka miary
Jednostka miary
m2 w rolce
Ilość na palecie
Ilość na palecie
Numer Ilość Cena
Wełna mineralna ThermAttic 039 50
Wełna mineralna ThermAttic 039 50
50 rolka 21,60 18
TA-RF039.R05 114,24
Wełna mineralna ThermAttic 039 100
Wełna mineralna ThermAttic 039 100
100 rolka 11,76 18
TA-RF039.R10 124,40
Wełna mineralna ThermAttic 039 150
Wełna mineralna ThermAttic 039 150
150 rolka 7,80 18
TA-RF039.R15 123,76
Wełna mineralna ThermAttic 039 200
Wełna mineralna ThermAttic 039 200
200 rolka 5,76 18
TA-RF039.R20 121,86